ADAT KENDURI PUSAKA(SKO) DI KERINCI

PUSAKO(SKO)

Pusako dalam bahasa indonesia sama dengan ‘pusaka’yaitu,apa-apa yang diterima dari nenek moyang,berupa harta benda dan lain-lain.Sedangkan sko berkaitan dengan pihak ibu baik berupa gelar kaum/suku/kelebu maupun berupa harta pusaka tinggi.Menurut adat Kerinci pusaka terbagi menjadi empat bagian,yaitu:

1. Pusaka yang datangnya dari bapak dinamai”harta”.

2. Pusaka yang datangnya dari ibu dinamai”sko”.

Sko asal dari ibu terdiri dari dua macam:

a. Sko tanah boleh di-ico (diolah,digarap,dimanfaat).

b. Sko gelar boleh dipakai;yang mana sko gelar itu dihibahkan oleh ibu kepada mamak(saudara laki-laki ibu),sebagai penerima mandat.

3. Pusaka yang datangnya dari guru dinamai”ilmu”.

4. Pusaka yang datangnya dari orang banyak dinamai”gawe kerapat”atau”gotong royong”.

kenduri sko adalah suatu acara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat kerinci dalam melestarikan budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. kenduri pusaka dan kenduri sko adalah suatu rangkaian acara adat yang saling berhubungan satu sama lain .Sebab disaat kenduri pusaka dilaksanakan maka kenduri sko pun harus dilaksanakan.Kenduri pusaka dan kenduri sko dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali .Kenduri sko secara adat kerinci adalah suatu acara pengukuhan gelar suku atau kepala adat. Sedangkan kenduri pusaka adalah dimana semua pusaka yang ada dari nenek moyang mereka dikeluarkan dari tempat penyimpanannya untuk disucikan atau dibersihkan oleh para suku atau kepala adat yang telah dikukuhkan disaat kenduri sko dan disaksikan oleh seluruh masyarakat kerinci. Mengenai warisan”sko”atau gelar pusaka kelebu (suku) yang turun temurun ,di sandang oleh mamak kelebu.Gelar sko mamak kelebu merupakan titel jabatan selaku raja adat ,tetua adat atau kepala suku.Gelar tetua adat tersebut akan di pakai seumur hidup ,tidak di gilirdi ganti antara saudara –saudara senenek.Sedang kerinci bagian hilir gelar adat di gilir di ganti pada setiap upacara kenduri sko.

SISTEM KEDEPATIAN

Dalam kehidupan masyarakat Kerinci dikenal sistem sko tiga takah(tingkatan).Pengertian sko berasal dari kata ‘saka”berarti ,keluarga atau nenek moyang dari pihak ibu.Sko tiga takah merupakan bentuk struktur pelapisan sosial yang terdapat pada masyarakat Kerinci.Sistem sko tiga takah itu dalah Depati atau setingkat Depati,Permenti atau Ninik Mamak,dan Tengganai atau anak jantan. Untuk jadi Depati atau Ninik Mamak dipilh oleh masyarakat anak janan yang memenuhi persyaratan,karena prinsip adat Kerinci gelar sko yang melekat pada diri seseorang memiliki sifat kawi(kuat).Depati dan Ninik Mamak adalah simbol tertinggi pada struktur lapisan sosial masyarakat Kerinci,kedudukan dan fungsi yang melekat berupa gelar sko menjadikan ia bangsawan jabatan pada sistem”sko tiga takah”.Sko adalah gelar pusaka turun temurun yang disandang oleh raja adat(kepala suku).

Pemangku adat dalam menjalankan tugas memberi keizinan ajun-arah bagi kegiatan anak-kemenakannya,ada tiga perkara yang tidak boleh dianju-diarah oleh Depati Ninik Mamak,yaitu:

1) Jeluang di tengah negeri:ialah ajun-arah yang telah diberikan kepada seseorang,tidak boleh diberikan kepada orang lain.Tetapi ada batas waktunya sesuai dengan aturan adat setempat,kemudian arah digulung dan dikembali kepada hak negeri/dusun wewenang Depati Ninik Mamak.

2) Kayu ara empang berakar,ialah jika rumah atau lumbung padi/rangkiang yang telah rusak,tetapi masih terdapat tanda berdirinya walaupun sebatang tonggak.

3) Galung terlentang,cocok tanam yang letaknya diluar parit bersudut empat/negeri,yang sudah dimiliki atau dipelihara seseorang maupun kaum ,misalnya pendam pekuburan dan belukar yang sudah tidak digarap lagi.

PELAKSANAAN

Perlengkapan kenduri sko
1. Tenda atau Taruk berukuran besar diatas Tanah Mendapo (tempat berlangsungnya Upacara adat Kenduri Sko).
2. Umbul-umbul atau Bendera berwarna-warni disekitar tempat upacara.
3. Bendera merah putih berbentuk segitiga siku-siku berukuran besar (dalam bahasa Kerinci bendera ini disebut dengan Karamtang). Karamtang ini dipasang ditempat terbuka pada ketinggian mencapai 30 meter. Pada bagian puncaknya digantunngkan Tanduk kerbau. Bendera ini merupakan sebuah isyarat tentang adanya Kenduri Sko dan sekaligus menjadi undangan bagi masyarakat banyak untuk datang menghadiri upara yang sakral itu.
4. Pakaian adat, keris, dan tongkat yang dipakai oleh para Pemangku adat.
5. Pakaian adat para Dayang (dalam bahasa Kerinci disebut dengan Lita dan Kulok).
6. Pedang Hulubalang untuk keperluan Pencak Silat
7. Sesajian berupa beras kuning, kemenyan, dan adonan sirih nan sekapur – rokok nan sebatang.
8. Gong, gendang dan rebana untuk keperluan kesenian daerah yang akan ditampilkan dalam rangkaina prosesi upacara.( DEDI AIDIL FATRA KARDINOS,21 tahun/ eritausang-aey.blogspot.com/)

Pakaian pemangku adat:
Pakaian yang di pakai oleh para Depati dan Ninik Mamak mempunyai arti dan makna tertentu menurut adat kerinci.Cara memakainya juga berbeda antara Depati dan Ninik Mamak ,yang terletak pada ikatan kepala dan selempang sarungnya.Jika Depati pakai seluk dan Ninik Mamak pakai Lita,begitu pula kain sarungnya jika Depati sarung lurus dan Ninik Mamak sarung miring.Umumnya pakaian Depati dan Ninik Mamak berwarna hitam dengan hiasan sulaman benang warna kuning pada dada yang bermakna :

a. Hitam melambangkan rakyat banyak yang berarti kekuatan,jadi Depati dan Ninik Mamak memiliki kekuatan karena rakyatnya.

b. Kuning melambangkan kekuasaan yang berarti berundang berlembago,jadi Depati dan Ninik Mamak melaksanakan kekuasaan berdasar undang dan lembago.

Busana pemangku adat ini juga digunakan oleh para pemangku adat untuk menghadiri perhelatan pengantin.

Rangkaian acara
Pukul 08.00 pagi pada hari yang telah ditetapkan, semua masyarakat berdatangan ke Tanah Mendapo. Dengan antusias mereka ingin menyaksikan rangkaian upacara Kenduri Sko. Adapun rangkaian acaranya adalah sebagai berikut :
Pertunjukan Kesenian Daerah

1) Pencak Silat
Pencak Silat adalah seni bela diri dengan menggunakan dua mata pedang. Pencak silat ini dimainkan oleh sepasang anak jantan yang masing-masing memegang satu pedang. Mereka mempertontonkan keahlian bermain senjata tajam.

2) Tari Persembahan
Tari persembahan adalah tari untuk menyerahkan sekapur sirih kepada para petinggi-petinggi daerah yang hadir, Depati nan Bertujuh, Permanti nan Sepuluh, Mangku nan Baduo serta Ngabi Teh SantioBawo. Juga menyerahkan sekapur sirih kepada calon Depati, Ngabi, Permanti dan Mangku yang akan dinobatkan menjadi pemangku adat yang baru.

3) Tarian asyeak yaituTarian upacara yang pada klimaksnya dapat membuat penari kesurupan (trance)sehingga tubuh para penari tersebut tidak mempan oleh senjata tajam atau api,meniti mata keris atau pedang tanpa luka .biasanya tarian jenis ini terasa dominan mempengaruhi unsur-unsur magis,sehingga tidak bisa dipertunjukkan disembarang waktu.

3. Tari Massal
Tarian ini ditata sedemikian rupa khusus dipagelarkan untuk acara-acara helatan besar seperti Festival danau Kerinci dan juga Kenduri Sko. Tarian ini ditata dengan konfigurasi menggambarkan keadaan geografis Kerinci yang berbentuk kawah (landai). Gerakan yang ditarikan merupakan gerak-gerak tari tradisional Kerinci seperti tari Rangguk dan tari Iyo-yo.

4) Tari Rangguk
Tari Rangguk ini merupakan tarian spesifik Kerinci yang populer. Tarian ini ditarikan oleh beberapa gadis remaja sambil memukul rebana kecil. Tarian ini diiringi dengan nyanyian sambil mengangguk-anggukkan kepala seakan memberikan hormat. Tari Rangguk dilakukan pada acara-acara tertentu seperti menerima kedatangan Depati (tokoh adat Kerinci), tamu dan para pembesar dari luar daerah.

5) Penurunan Pusaka

Menurunkan pusaka dari Rumah Gadang (dalam bahasa Kerinci Rumah Gedang disebut Umoh Deh)dibawa ke Tanah Mendapo tempat upacara dilaksanakan. Oleh para sesepuh adat, pusaka itu lalu dibuka satu persatu, dibersihkan dan dipertontonkan kepada masyarakat sambil menceritakan asal usul atau sejarah pusaka tersebut.

6. Penobatan para pemangku adat

1. Depati

Semua calon Depati dan Ngabi memakai pakaian adat berwarna hitam dan berbenang emas. Dipinggang sebelah kanan diselipkan sebilah keris. Untuk calon Permanti dan Mangku juga memakai pakaian adat dan sebuah tongkat yang terbuat dari kayu pacat.
Calon Depati baru dipanggil naik ke pentas secara bergantian lima orang. Sampai diatas pentas disebutkan namanya satu persatu seraya menjatuhkan Gelar Sko yang akan dijabatnya.

2. Ninik Mamak

Calon Permanti baru dipanggil naik ke pentas secara bergantian lima orang. Sampai diatas pentas disebutkan namanya satu persatu seraya menjatuhkan Gelar Sko yang akan dijabatnya.

3. Tengganai

.( DEDI AIDIL FATRA KARDINOS,21 tahun/c eritausang-aey.blogspot.com/)

Tradisi masyarakat kerinci dalam mengadakan kenduri sko,salah satunya terdapat pidato adat yang disebut deto talitai .Deto talitai ialah rangkaian pidato adat yang disampaikan dalam bahasa berirama ,dilakukan sewaktu upacara kenduri sko(adat)dan pengukuhan gelar kebasaran tertua adat atau kepala suku Depati ataupun Ninik Mamak.Pidato adat ini berbentuk prosa berirama dan didalamnya terdapat pepatah petitih .Setelah penyampaian pidato deto talitai oleh orang yang ditugaskan biasanya seseorang yang berjabatan Pemangku,Ninik Mamak ,Depati atau setingkat depati. Diikuti dengan maklumat sumpah karangsetio yang berisi peringatan keras pada orang yang menyandang gelar sko yang dikukuhkan pada hari ia dinobatkan menjadi ketua adat (depati).sumpah karang setio tersebut secara umum terdapat pada masing-masing lurah atau wilayah persekutuan adat kerinci.

Dibawah ini di kutip salah satu bunyi pepatah petitih penobatan dalam wilayah persekutuan adat Depati nan Berujuh Tanah Mendapo :

“Rapek-rapeklah anok janteang anok batino dalon dusun ineih dengea pasak-pasak.Adepun kamai ineih melakaukan buot dingon karang setio,di ateh baserau ngan baimbea anok janteang anok batino ,kepado umoh kapado tango ,kapado laheik kapado jajo,manganengohkan tando kbea sikou breh sratauh ,ndok jadi Depatai dan Permentai.Lah Bapapah babimboing kapado Depati nan Batujeuh,Pamangkau nan Baduea sarto Permentai nan Spulauh.Sudeah niang dipabuot,jadinyo Depati Nan Batujeuh ,batinonyo Pamangkau Nan Baduea,lahirnyo kamai Ngabi Teh Santio Baweo batinnyo Depati Nan Batujeuh ,sudeah diparbuot di ateh umoh patelai,sandinyo padek tanoh krajaan ,lubeuk mmeh pendannyo mmeh,sungei bremeh tanjoun bajure,di ateh tanoh ngan sabingkeh,dibawah pawon ngan sakakai ,bahimpoung piagea ngan tujeuh pucauk pado keri Pendok Anggo Lumpaing.Masauk pado karang stio ngan samangkauk.Sapo ngising kno miang ,sapo nguyang kno rbeah,sapo mancak mulih utang,sapo nindeih mulih garoih.Ideak bulieh nuhok kawang saireing,ideak bulieh nguntein kae dalon lipatan.Ideak bulieh bakuroak bakandon daleang,ideak bulieh pepak di luo unceing di dalon.Kalou diparbuot ,padoi ditanang lalang tumbouh,kunyaet ditanang puteih isi,anak dipangkau jadi bateu.Ngadeak ka ilei dikutuk Tuhang,ngadeak ka mudeik dikutuk Tuhang,dikutuk qur’an 30 jeuh dimakon biso kawai .Ka dateh ideak bapucauk ,ka bawoh ideak baurak ,di tengoah di jarum kumbang.Dibageh ingak pado sagalo anok janteang anok batinoa,jiko awak ideak dilabeuhkan glea,dijadikan rekak dengon rekik,dijadikan rujuk dingon undou.Manggulung si lengan bajeu ,nyingkak kaki sirwang ,nambak bateu di balei,manikang kapalo karto ,ngato awak di luo adeak di luo pusko,ngandang saumo ideuk.”itoh salah!”

Didendo dingan breh saratauh kbou sikau.Kalou traso awak dilabeuhkan glo,dijadikan gleak dingan ilei,dijadikan tpauk dingan tarai,traso gedeang ndok malando,traso panjang ndok malilaik.

Mangupak mangupur balea,bagaligo buleak sakendok atai.Basutang di matao brajea di atai,babeneak ka mpou kakai.”itoh salah!”Lahe mulih utang batin dimakon karang stio nan samangkauk.Kinai lah diangauh breh sratauh kbea sikau,suko jadoi suko manjadoi,glo jateuh pusko tibeo…….”

Terjemahan dalam bahasa Indonesia :

“Rapat-rapatlah anak jantan anak perempuan dalam dusun ini,dengar jelas-jelas.Adapun kami ini melakukan buat dengan karang setia,diatas berseru dan berimbau anak jantan anak perempuan ,kepada rumah kepada tanga ,kepada larik,kepada jajar mengenengahkan tanda kerbau seekor beras seratus hendak jadi Depati dan Permenti.Sudah berpapah berbimbing kepada Depati Nan Bertujuh,betinanya Pemangku Nan Berdua,lahirnya kami Ngabi Teh Santio Bawo,batinnya Depati Nan Bertujuh,sudah di perbuat di atas rumah das rumah pateli,sendinya padat tanah kerajaan,lubuk emas pandannya emas,sungai beremas tanjung berjurai,di atas tanah yang sebingkah,di bawah payung yang sekaki,berhimpun piagam yang tujuh pucuk kepada keris Penduk Anggo Lumping.

Masuk pada karang setia yang semangkuk .Siapa mengeseh kena miang,siapa menggoyang kena rebah,siapa berbuat salah,beroleh hutang,siapa menindih beroleh garis.Tidak boleh menohok kawan seiring,tidak boleh menggunting dalam lipatan.Tidak boleh berkurung berkandang dalam,tidak boleh pepat di luar runcing di dalam.Kalau di perbuat ,padi di tanam ilalang tumbuh ,kunyit di tanam putih isi ,anak dipangku jadi batu.

Menghadap ke hilir dikutuk Tuhan,menghadap ke mudik dikutuk Tuhan,di tengah di makan bisa kawi,di kutuk Qur’an 30 juz,ke atas tidak berpucuk,ke bawah tidak berurat,di tengah di jarum kumbang.

Di beri ingat kepada semua anak jantan anak betina,jika kita tidak di berikan gelar,di jadikan rekak dengan rekik,di jadikan rujuk denagn mundur.Menggulung si lengan baju,menyingkat kaki celana ,melemparkan batu di balai,menikam kepala kerta mengatakan kita di luar adat,di luar pusaka ,mengandang seumur hidup.”itu salah!”Di denda beras seratus kerbau seekor.

Kalau terasa kita berikan gelar,di jadikan gelak dengan ilir,di jadikan tepuk dengan tari,terasa besar hendak melanda,terasa panjang hendak melilit.Mengupak mengupur balai,berbuat sekehendak hati.Bersutan di mata ,beraja di hati,berbenak ke empu kaki.”Itu salah!”Lahir dapat hutang ,batin di makan karang setia nan semangkuk.Sekarang sudah di hangus beras seratus kerbau seekor,suka jadi suka menjadi,gelar jatuh pusaka kita……”

Setelah semua acara acara selesai semua pusaka yang telah dibersihkan diletakkan kembali di tempat adat yang telah disediakan yang bernama rumah gadang kerinci.

Iklan
 1. Acara kenduri sko di setiap kampung tidak sama, kalau kami di semerap setiap 1 tahun sekali diadakan, muatan acaranya jg banyak yang berbeda.

  Suka

 2. Terima kasih Tulisannya. Informasi yang sangat Berguna.
  Mudah mduahan Kenduri Sko yang akan dilaksanakan tahun Ini Sukses.. Amin….

  Suka

 3. terimakasih.artikel ini sangat berguna untuk melestarikan dan menyebarkan ke genersi muda kerinci

  Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: